FAQ

06-1212 3000

info@woningverhuurutrecht.nl

Particuliere verhuur van woningen rukt op, signaleert het CBS

Particuliere verhuur van woningen rukt op, signaleert het CBS

Door omzetting van koop naar huur kwamen er 27 duizend huurwoningen bij in 2017. In dat jaar veranderden 100 duizend woningen van koop naar huur, maar werden ook 73 duizend huurwoningen verkocht. In beide gevallen ging het om koopwoningen die geen eigendom waren van een sociale woningbouwvereniging.

In 2016 werden 78 duizend koopwoningen omgezet in huurwoningen, aldus het CBS.Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Dezelfde beweging doet zich de laatste jaren al voor, signaleert het CBS. In 2016 werden ruim 62 duizend koopwoningen omgezet in huurwoningen; ook toen was dat al meer dan andersom. Van deze omgezette woningen stond een op de vijf in een van de vier grote steden.

Het kopen van woningen door kleine beleggers krijgt de laatste jaren veel aandacht. Zij richten zich vaak op de lager geprijsde woningen in de steden. Soms als belegging bij gebrek aan spaarrente, soms gedreven door de lage hypotheekrente. Daarbij vormen ze een geduchte concurrent voor starters op de markt voor koopwoningen of kandidaat-kopers met een lager inkomen. Enerzijds zorgen zij voor de groei van het aantal huurwoningen, anderzijds drijft de concurrentie de prijzen van koopwoningen op. Dat veroordeelt teleurgestelde kopers tot huren, soms bij de partij die hen aftroefde in de biedingsstrijd.

Volgens een conservatieve schatting in een onderzoek van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur bleek onlangs dat in 2009 twee procent van de verkochte huizen werd verworven door particuliere beleggers die drie of meer woningen hadden. In 2018 was dat meer dan verdubbeld tot 5 procent. In onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en de Katholieke Universiteit Leuven werd vastgesteld dat ‘buy-to-let’ tussen 2006 en 2016 met ruim 75 procent was toegenomen, van 3,3 procent tot 5,8 procent van het totaal aantal verkochte woningen. In zowel de drie grote steden als Groningen en Maastricht wordt inmiddels 10 tot 15 procent van de koopwoningen (en 30 procent van de kleinste koopwoningen) gekocht door verhuurders.

Op eigen naam

In 2016 werden 78 duizend koopwoningen omgezet in huurwoningen, aldus het CBS. Over dat jaar kan het bureau ook iets zeggen over de eigenaar zelf. In negen van de tien gevallen ging het om een natuurlijke persoon. Dat wil zeggen dat de eigenaar geen vastgoedbedrijf of institutionele belegger is, maar iemand die de woning op eigen naam heeft staan.

In de meeste gevallen was die eigenaar een dertiger of veertiger, stelt het CBS vast. Dat was in 2016 het geval bij ruim 30 duizend koopwoningen die werden omgezet in een huurwoning. In zo’n 7.500 gevallen was de particuliere eigenaar jonger dan dertig jaar.

Bij driekwart van de in 2016 nieuwe huurwoningen vergaarde de eigenaar een inkomen als werknemer of zelfstandige. Een op de tien verhuurders was gepensioneerd. Die verdeling is anders als het CBS kijkt naar de volledige groep eigenaren van particulier verhuurde woningen. Daar heeft een op de vijf eigenaren een pensioenuitkering. Een kleine 65 procent heeft een inkomen in dienstverband of zelfstandige. Ruim eenderde van de eigenaren is in loondienst, ruim een kwart is zelfstandige.

De particuliere belegger zoekt het doorgaans niet ver van huis, zo blijkt. Iets meer dan de helft van de koopwoningen die in 2016 werden omgezet in huurwoning stond in de gemeente waar ook de eigenaar woonachtig is. In de vier grote steden lag die verhouding anders. Ruim de helft van de ‘omgezette’ woningen werd in de verhuur gedaan door een eigenaar die niet in dezelfde gemeente woonde.

Discussier mee